20 januari 2010

Artikelen in de Gooi en Eemlander van 20 januari 2010

De Gooi en Eemlander schrijft over de inzichten van Professor Schultz over de Horstermeerpolder. En de acties die de bewoners de komende maanden zullen voeren.

(klik op de artikelen voor groter beeld)

19 januari 2010

Professor Schultz deelt zorg Horstermeerbewoners

Prof. dr. Schultz over de Horstermeerpolder from Horstermeer Protest on Vimeo.


De Delftse hoogleraar prof. dr. ir. Bart Schultz is een vooraanstaande deskundige op het gebied van Droogmakerijen en watermanagement. In deze video een samenvatting van zijn lezing over de Horstermeerpolder in december 2009.

Professor Schultz maakt duidelijk dat de kwel in het centrum van de polder, waar de bebouwing staat, minimaal zal verdubbelen door de moerasplannen van de Provincie Noord Holland.

24 maart 2009

Slechte beurt van Provincie Noord-Holland

Met politiek kan je geen water sturen. Zoveel werd wel duidelijk tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 23 maart in Haarlem. Bij het krieken van de dag verzamelden honderden Horstermeerbewoners zich bij de bussen voor vertrek naar Haarlem. Het leverde weinig op. Gedeputeerde Kruisinga kwam niet eens even naar buiten om de meer dan 800 handtekeningen in ontvangst te nemen. Ze kwam niet even kijken bij de honderden bewoners die lang buiten in de koude wind stonden voor het Provinciehuis.
De Gedeputeerde kan een voorbeeld nemen aan Wethouder Schenkkan van Wijdemeren. Zij wist het massale protest van de bewoners wel op waarde te schatten. Zij begreep dat de 127 jaar ervaring van 5 generatie polderbewoners niet zomaar als het zoveelste bezwaar terzijde geschoven kan worden. Het Provinciebestuur deed dat wel "er is altijd weerstand". Een complete minachting voor de zorg en betrokkenheid van de polderbewoners.

En ondertussen verzuipt onze polder in beleid. De bewoners zullen het er niet bij laten zitten.
Wij zullen het voortouw blijven nemen om leiding te geven aan het water.
(klik op plaatje voor groter beeld)

Horstermeerpolder Verzopen in Beleid


Mini documentaire Horstermeer polder from Horstermeer Protest on Vimeo.

10 maart 2009

De Telegraaf schrijft over de Horstermeer

Het felle protest van de bewoners trok de aandacht van de grootste krant van Nederland.
(klik op plaatje voor groter beeld)

5 maart 2009

Onbedwingbare Horstermeerpolder

(klik op plaatje voor groter beeld)
Bericht uit de Gooi en Eemlander van vandaag.

Dit krijg je als je niet naar de Horstermeer luistert


Honderden boze bewoners en ondernemers trokken op 4 maart naar het Gemeentehuis Wijdemeren om Burgemeester Don Bijl bijna 700 handtekeningen te overhandigen.

Veel meer foto's van de protest stoet staan hier.

1 maart 2009

Polder vol protest

De Horstermeerbewoners steken hun mening over de moerasplannen van de Provincie niet onder stoelen of banken.13 februari 2009

Horstermeerbewoners komen in aktie

Er zijn al meer dan 100 handtekeningen binnen van Horstermeerbewoners tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord Holland en voor Plan Weide-meren.

Heeft u nog niet getekend, klik dan op het onderstaande plaatje, print het formulier uit en lever het getekend in (adres staat op het formulier). Elke Horstermeerbewoner die het formulier tekent ontvangt gratis een Weide-meren protest vlag.


Ook de Gooi-en Eemlander bericht over het protest van de Horstermeerbewoners.

We kunnen als bewoners van de Horstermeerpolder nog van alles doen:
- 26 februari vergadert de gemeenteraad. Bewoners kunnen dan hun stem laten horen. U kunt zich om 19.30 uur melden voor inspreken. Komt allen!

- 4 maart is er een commissievergadering op het gemeentehuis. Ook daar kunt u bij aanwezig zijn tussen 19.00 tot 20.00 uur

- 23 maart gaat Provinciale Staten een besluit nemen over het plan voor de Horstermeerpolder. Ook daar kunnen en moeten de bewoners hun stem laten horen. Dit is de laatste kans om de plannen nog te beïnvloeden

Kom naar de vergaderingen als u daartoe in staat bent. Maar vul in elk geval het handtekeningen formulier in.

Jan Zwagerman betreurt besluit G.S.

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord Holland om Plan Weide-meren niet als serieuze optie te onderzoeken is een grote teleurstelling voor de bedenker van het plan, Jan Zwagerman. Het besluit om de Horstermeerpolder voor een groot deel onder water te zetten zal desastreuze gevolgen hebben voor de polder en de bewoners.

Jan Zwagerman stuurde de volgende reactie naar de gemeenteraad van Wijdemeren:

Dit bericht heeft ons zeer verbaasd.

Al tijdens de presentatie in september van de plannen van de Adviescommissie in een bomvol Spieghelhuys bleek dat er enorme weerstand was onder de bewoners en ondernemers van de Horstermeer. De Bewonersvereniging heeft afstand genomen van het advies, de bewoners zijn massaal tegen en onder de ondernemers is ook twijfel over een groot aantal elementen uit de plannen. Het betreft hier vooral de verregaande vernatting van de Horstermeer en de grote risico’s dat het met zich meebrengt.

Als alternatief voor de variant van de provincie, is plan Weide-meren naar voren gebracht. Hierin ligt de nadruk op waterberging in een geringer deel van de polder, waarbij wegzijging effectief wordt tegengegaan. Tevens zijn er verschillende mogelijkheden voor het creëren van ‘droge’ natuur. Inmiddels zijn er meer dan honderd ondertekende steunbetuigingen van bewoners van de Horstermeer en omgeving voor het plan Weide-meren binnengekomen.

In december heeft er een gesprek plaatsgevonden met gedeputeerde mevrouw Kruisinga, hierbij is uitgesproken dat de bewoners fel tegen de ernstige vernatting van de Horstermeer zijn, en is het plan Weide-meren gepresenteerd. De Gedeputeerde heeft bevestigd dat zij de boodschap serieus nam en plan Weide-meren zal laten onderzoeken.

In de tussentijd hebben wij het plan van de adviescommissie laten onderzoeken door verschillende deskundigen. Hieruit blijkt dat er een aantal grove aannames worden gemaakt, essentiële adviezen van deskundigen genegeerd worden en een aantal ernstige fouten zijn gemaakt.

In een brief die wij 10 februari per email van de provincie ontvingen werd kenbaar gemaakt dat besloten is het plan Weide-meren niet verder te laten onderzoeken. Ondanks dat de plannen niet goed bekeken zijn, concludeert de provincie wel dat de plannen niet aan de doelstellingen voldoen. Een bevestiging van het feit dat er eigenlijk al een vooringenomen standpunt is ingenomen waar men niet van wil afwijken.

U begrijpt dat we de handelswijze van de provincie enorm betreuren. Aangezien het plan op 23 maart voorgelegd wordt aan de provinciale Statencommissie, zouden wij de raadscommissie graag spoedig willen informeren over het proces dat tot op heden gevolgd is, de inhoudelijke bezwaren op het voorkeursplan van de adviescommissie en de voordelen van het plan Weide-meren. Met het verzoek om hierover vervolgens met de provincie over te communiceren.

Ik heb begrepen dat er een mogelijkheid bestaat dat wij voorafgaand aan de commissievergadering op 4 maart u het bovenstaande voor kunnen leggen. Wij zouden het zeer waarderen als u ons hiervoor de mogelijkheid biedt.

Namens,

Jan Zwagerman,

en de Stichting tot behoud NERA-gebouw

Artikel over Weide-meren in De Brug

Klik op het plaatje voor groter beeld.

16 december 2008

Provincie neemt Plan Weide-meren mee

Gedeputeerde Rinske Kruisinga van de Provincie Noord Holland neemt het Plan Weide-meren mee in de besluitvorming over de toekomst van de Horstermeerpolder. De Gooi- en Eemlander schreef erover.

9 december 2008

Filmpje: Weide-meren maquette

Morgen gaan we Plan Weide-meren toelichten op het Provinciehuis in Haarlem. We hebben voor dit doel een maquette laten maken. Hier een filmpje met uitleg over het plan aan de hand van de maquette.

17 november 2008

Ook gemeente wil drogere polder

Ook de gemeente Wijdemeren is tot het inzicht gekomen dat de plannen van de Provincie te ver gaan. De Horstermeerpolder moet minder nat.
Meer hierover in de Gooi en Eemlander van zaterdag 15 november:
(klik op artikel voor groter beeld)De brief van de gemeente Wijdemeren staat op de site van de bewonersvereniging van de Horstermeerpolder.